Bij elke bestelling erkent de opdrachtgever kennis genomen te hebben en de inhoud te hebben aanvaard van de algemene voorwaarden.
Deze documenten staan permanent ter inzage via onderstaande links:

Algemene voorwaarden (PDF) van Drukzone