Bij elke bestelling erkent de opdrachtgever kennis genomen te hebben en de inhoud te hebben aanvaard van de Algemene voorwaarden en de Bijzondere voorwaarden.
Deze documenten staan permanent ter inzage via onderstaande links:

Algemene voorwaarden (PDF) van Drukzone

Bijzondere voorwaarden (PDF) van Drukzone (aanvullend)